งวดประจำวันที่ รางวัลที่ 1 เลขท้าย 3 ตัว ( ล่าง ) 2 ตัว ( ล่าง ) ใบตรวจสลาก
30 ธันวาคม 2549 778584 811   403   164   971 07 [ ใบตรวจสลาก ]
16 ธันวาคม 2549 147977 439   694   647   197 45 [ ใบตรวจสลาก ]
  1 ธันวาคม 2549 270052 621   462   091   236 12 [ ใบตรวจสลาก ]
16 พฤศจิกายน 2549 562856 508   307   680   347 94 [ ใบตรวจสลาก ]
  1 พฤศจิกายน 2549 910957 647   739   137   905 29 [ ใบตรวจสลาก ]
16 ตุลาคม 2549 264825 903   092   358   832 58 [ ใบตรวจสลาก ]
  1 ตุลาคม 2549 952335 007   804   879   951 92 [ ใบตรวจสลาก ]
16 กันยายน 2549 217948 916   290   864   121 41 [ ใบตรวจสลาก ]
  1 กันยายน 2549 381761 600   693   093   626 44 [ ใบตรวจสลาก ]
16 สิงหาคม 2549 977486 221   305   230   103 91 [ ใบตรวจสลาก ]
  1 สิงหาคม 2549 238654 847   005   817   487 88 [ ใบตรวจสลาก ]
16 กรกฎาคม 2549 512434 989   098   518   432 48 [ ใบตรวจสลาก ]
  1 กรกฎาคม 2549 952890 126   183   017   839 65 [ ใบตรวจสลาก ]
16 มิถุนายน 2549 100935 250   381   410   595 17 [ ใบตรวจสลาก ]
  1 มิถุนายน 2549 810850 149   382   526   664 99 [ ใบตรวจสลาก ]
16 พฤษภาคม 2549 100344 386   463   696   811 71 [ ใบตรวจสลาก ]
  2 พฤษภาคม 2549 024554 006   438   082   117 27 [ ใบตรวจสลาก ]
16 เมษายน 2549 038564 210   442   769   877 49 [ ใบตรวจสลาก ]
  1 เมษายน 2549 738365 064   955   301   522 95 [ ใบตรวจสลาก ]
16 มีนาคม 2549 936177 486   185   205   320 30 [ ใบตรวจสลาก ]
  1 มีนาคม 2549 582473 586   801   108   914 43 [ ใบตรวจสลาก ]
16 กุมภาพันธ์ 2549 317009 784   240   135   280 66 [ ใบตรวจสลาก ]
  1 กุมภาพันธ์ 2549 412729 915   720   149   384 87 [ ใบตรวจสลาก ]
16 มกราคม 2549 432747 222   789   965   200 79 [ ใบตรวจสลาก ]
30 ธันวาคม 2548 492955 066   308   742   150 94 [ ใบตรวจสลาก ]