งวดประจำวันที่ รางวัลที่ 1 เลขท้าย 3 ตัว ( ล่าง ) 2 ตัว ( ล่าง ) ใบตรวจสลาก
16 มกราคม 2551 556010 413   942   548   965 81 [ ใบตรวจสลาก ]
  30 ธันวาคม 2550 595411 490   267   787   741 81 [ ใบตรวจสลาก ]
16 ธันวาคม 2550 513501 432   460   425   702 96 [ ใบตรวจสลาก ]
  1 ธันวาคม 2550 113410 659   627   485   418 18 [ ใบตรวจสลาก ]
16 พฤศจิกายน 2550 562481 198   752   844   130 73 [ ใบตรวจสลาก ]
  1 พฤศจิกายน 2550 927907 648   277   213   524 88 [ ใบตรวจสลาก ]
16 ตุลาคม 2550 032988 846   685   158   663 48 [ ใบตรวจสลาก ]
  1 ตุลาคม 2550 430667 090   667   126   104 76 [ ใบตรวจสลาก ]
16 กันยายน 2550 499336 247   604   608   273 45 [ ใบตรวจสลาก ]
  1 กันยายน 2550 331810 293   520   518   505 69 [ ใบตรวจสลาก ]
16 สิงหาคม 2550 476207 236   234   424   312 93 [ ใบตรวจสลาก ]
  1 สิงหาคม 2550 429924 006   885   962   048 29 [ ใบตรวจสลาก ]
16 กรกฎาคม 2550 527384 334   183   105   947 77 [ ใบตรวจสลาก ]
  1 กรกฎาคม 2550 565151 949   287   638   146 76 [ ใบตรวจสลาก ]
16 มิถุนายน 2550 393194 989   907   424   589 41 [ ใบตรวจสลาก ]
  1 มิถุนายน 2550 836393 739   242   523   433 05 [ ใบตรวจสลาก ]
16 พฤษภาคม 2550 232897 924   858   751   585 25 [ ใบตรวจสลาก ]
  2 พฤษภาคม 2550 430374 553   442   881   729 81 [ ใบตรวจสลาก ]
16 เมษายน 2550 405105 013   987   866   522 63 [ ใบตรวจสลาก ]
  1 เมษายน 2550 622780 677   794   814   022 93 [ ใบตรวจสลาก ]
16 มีนาคม 2550 876763 191   001   906   350 85 [ ใบตรวจสลาก ]
  1 มีนาคม 2550 742425 949   294   942   801 61 [ ใบตรวจสลาก ]
16 กุมภาพันธ์ 2550 277859 625   607   979   384 95 [ ใบตรวจสลาก ]
  1 กุมภาพันธ์ 2550 769925 893   239   287   865 56 [ ใบตรวจสลาก ]
16 มกราคม 2550 838739 293   263   845   803 55 [ ใบตรวจสลาก ]
30 ธันวาคม 2549 778584 811   403   164   971 07 [ ใบตรวจสลาก ]
16 ธันวาคม 2549 147977 439   694   647   197 45 [ ใบตรวจสลาก ]