งวดประจำวันที่ รางวัลที่ 1 เลขท้าย 3 ตัว ( ล่าง ) 2 ตัว ( ล่าง ) ใบตรวจสลาก
30 ธันวาคม 2552 994304 993   337   419   598 87 [ ใบตรวจสลาก ]
16 ธันวาคม 2552 685141 694   775   524   142 05 [ ใบตรวจสลาก ]
1 ธันวาคม 2552 776980 937   188   412   252 59 [ ใบตรวจสลาก ]
16 พฤศจิกายน 2552 055986 299   952   072   536 58 [ ใบตรวจสลาก ]
1 พฤศจิกายน 2552 689140 366   923   642   465 85 [ ใบตรวจสลาก ]
16 ตุลาคม 2552 258487 174   135   226   122 00 [ ใบตรวจสลาก ]
1 ตุลาคม 2552 169387 255   714   435   249 06 [ ใบตรวจสลาก ]
16 กันยายน 2552 202912 200   353   539   166 48 [ ใบตรวจสลาก ]
1 กันยายน 2552 015865 435   447   446   924 32 [ ใบตรวจสลาก ]
16 สิงหาคม 2552 462933 843  292   577   658 96 [ ใบตรวจสลาก ]
1 สิงหาคม 2552 154986 688   239   421   374 92 [ ใบตรวจสลาก ]
16 กรกฎาคม 2552 000816 005   177   356   836 94 [ ใบตรวจสลาก ]
1 กรกฎาคม 2552 207542 233   107   799   385 66 [ ใบตรวจสลาก ]
16 มิถุนายน 2552 930456 125   044  954   179 15 [ ใบตรวจสลาก ]
1 มิถุนายน 2552 777661 242   097   240   642 26 [ ใบตรวจสลาก ]
16 พฤษภาคม 2552 111411 368   838   362  892 54 [ ใบตรวจสลาก ]
2 พฤษภาคม 2552 294452 222   549   947   301 11 [ ใบตรวจสลาก ]
16 เมษายน 2552 368415 954   179   007   570 33 [ ใบตรวจสลาก ]
1 เมษายน 2552 816578 572   363   113   044 50 [ ใบตรวจสลาก ]
16 มีนาคม 2552 268812 228   929   424   063 36 [ ใบตรวจสลาก ]
1 มีนาคม 2552 553091 224   238   665   295 67 [ ใบตรวจสลาก ]
16 กุมภาพันธ์ 2552 038730 961   939   115   434 93 [ ใบตรวจสลาก ]
1 กุมภาพันธ์ 2552 534533 660   777   015   427 69 [ ใบตรวจสลาก ]
16 มกราคม 2552 743212 266   842   885   800 25 [ ใบตรวจสลาก ]
30 ธันวาคม 2551 218596 094  984   197   831 22 [ ใบตรวจสลาก ]
16 ธันวาคม 2551 074114 959   715   803   305 25 [ ใบตรวจสลาก ]