งวดประจำวันที่ รางวัลที่ 1 เลขท้าย 3 ตัว ( ล่าง ) 2 ตัว ( ล่าง ) ใบตรวจสลาก
30 ธันวาคม 2553 884112 936   153   186   933 49 [ ใบตรวจสลาก ]
16 ธันวาคม 2553 334380 529   315   533   306 24 [ ใบตรวจสลาก ]
1 ธันวาคม 2553 181752 664   470   474   086 09 [ ใบตรวจสลาก ]
16 พฤศจิกายน 2553 813993 763   979   907   129 43 [ ใบตรวจสลาก ]
1 พฤศจิกายน 2553 191100 653   968   801   739 59 [ ใบตรวจสลาก ]
16 ตุลาคม 2553 621377 310   518   385   872 42 [ ใบตรวจสลาก ]
1 ตุลาคม 2553 488372 091   996   003   246 02 [ ใบตรวจสลาก ]
16 กันยายน 2553 017422 103   316   431   075 66 [ ใบตรวจสลาก ]
1 กันยายน 2553 354656 784   570   656   096 11 [ ใบตรวจสลาก ]
16 สิงหาคม 2553 911097 986   578   448   689 64 [ ใบตรวจสลาก ]
1 สิงหาคม 2553 210008 769  182   727   191 10 [ ใบตรวจสลาก ]
16 กรกฎาคม 2553 180387 309  219   572  024 34 [ ใบตรวจสลาก ]
1 กรกฎาคม 2553 480239 893  450   918   961 68 [ ใบตรวจสลาก ]
16 มิถุนายน 2553 500104 200  628   681  816 73 [ ใบตรวจสลาก ]
1 มิถุนายน 2553 444874 374  298   996   673 81 [ ใบตรวจสลาก ]
16 พฤษภาคม 2553 480012 293   151   770   008 12 [ ใบตรวจสลาก ]
2 พฤษภาคม 2553 360371 382   040   517   618 06 [ ใบตรวจสลาก ]
16 เมษายน 2553 211743 811   744   154   285 96 [ ใบตรวจสลาก ]
1 เมษายน 2553 959517 174   663   447   040 22 [ ใบตรวจสลาก ]
16 มีนาคม 2553 364222 619   996   229   756 97 [ ใบตรวจสลาก ]
1 มีนาคม 2553 215227 457  627   374  470 97 [ ใบตรวจสลาก ]
16 กุมภาพันธ์ 2553 133707 137   026   362   985 03 [ ใบตรวจสลาก ]
1 กุมภาพันธ์ 2553 186312 936   577   694   403 14 [ ใบตรวจสลาก ]
16 มกราคม 2553 073577 413   459   781   646 67 [ ใบตรวจสลาก ]
30 ธันวาคม 2552 994304 993   337   419   598 87 [ ใบตรวจสลาก ]
16 ธันวาคม 2552 685141 694   775   524   142 05 [ ใบตรวจสลาก ]
1 ธันวาคม 2552 776980 937   188   412   252 59 [ ใบตรวจสลาก ]