งวดประจำวันที่ รางวัลที่ 1 เลขท้าย 3 ตัว ( ล่าง ) 2 ตัว ( ล่าง ) ใบตรวจสลาก
30 ธันวาคม 2554 526402 168   026   541   597 65 [ ใบตรวจสลาก ]
16 ธันวาคม 2554 884178 784   235   651   295 21 [ ใบตรวจสลาก ]
1 ธันวาคม 2554 408147 922   253   857   739 02 [ ใบตรวจสลาก ]
16 พฤศจิกายน 2554 997777 425   551   406   993 57 [ ใบตรวจสลาก ]
1 พฤศจิกายน 2554 805540 771   380   065   221 54 [ ใบตรวจสลาก ]
16 ตุลาคม 2554 955756 991   057   329   507 83 [ ใบตรวจสลาก ]
1 ตุลาคม 2554 511052 957   104   189   499 15 [ ใบตรวจสลาก ]
16 กันยายน 2554 731198 384   645   812   589 28 [ ใบตรวจสลาก ]
1 กันยายน 2554 724533 847   021   533   821 85 [ ใบตรวจสลาก ]
16 สิงหาคม 2554 536960 814   345   074   005 62 [ ใบตรวจสลาก ]
1 สิงหาคม 2554 218756 703   583   660   221 12 [ ใบตรวจสลาก ]
16 กรกฎาคม 2554 116556 227   052   534   609 12 [ ใบตรวจสลาก ]
1 กรกฎาคม 2554 622953 390   160   780   463 51 [ ใบตรวจสลาก ]
16 มิถุนายน 2554 351276 486   167   162   582 88 [ ใบตรวจสลาก ]
1 มิถุนายน 2554 562370 656   346   801   556 46 [ ใบตรวจสลาก ]
16 พฤษภาคม 2554 406417 700   044   071   889 05 [ ใบตรวจสลาก ]
2 พฤษภาคม 2554 054136 421   945   133   524 85 [ ใบตรวจสลาก ]
16 เมษายน 2554 825988 263   213   397   593 44 [ ใบตรวจสลาก ]
1 เมษายน 2554 814931 723   584   040   036 01 [ ใบตรวจสลาก ]
16 มีนาคม 2554 593331 209   945   463   737 96 [ ใบตรวจสลาก ]
1 มีนาคม 2554 656037 544   357   926   396 97 [ ใบตรวจสลาก ]
16 กุมภาพันธ์ 2554 481746 535   510   384   388 27 [ ใบตรวจสลาก ]
1 กุมภาพันธ์ 2554 610089 596   361   121   432 55 [ ใบตรวจสลาก ]
16 มกราคม 2554 281062 227   185   758   546 23 [ ใบตรวจสลาก ]
30 ธันวาคม 2553 884112 936   153   186   933 49 [ ใบตรวจสลาก ]
16 ธันวาคม 2553 334380 529   315   533   306 24 [ ใบตรวจสลาก ]